Thảo luận làm sáng tỏ những giá trị lịch sử của các di tích khảo cổ

11:06, 01/10/2020

Trong khuôn khổ hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55 diễn ra tại Hải Phòng, các tiểu ban tiếp tục thảo luận, làm sáng tỏ các niên đại cũng như giá trị lịch sử về mặt khảo cổ học, đồng thời đặt ra vấn đề trong khai thác, gìn giữ và bảo tồn đối với các di tích, di chỉ khảo cổ trên địa bàn cả nước

Thảo luận làm sáng tỏ những giá trị lịch sử của các di tích khảo cổ

 


Ý kiến bạn đọc