Sáng tạo mô hình hóa cứng bùn thải để làm đường và công trình kho bãi

10:20, 29/10/2020

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa thực hiện công trình nghiên cứu hóa cứng bùn thải từ hoạt động nạo vét tuyến luồng và vùng quay tàu phục vụ cho hoạt động hàng hải để ứng dụng vào làm nền kho bãi và làm đường

 

Sáng tạo mô hình hóa cứng bùn thải để làm đường và công trình kho bãi

 


Ý kiến bạn đọc