Nhân dân thành phố hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16

10:07, 15/10/2020

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, người dân thành phố dành thời gian theo dõi thông tin về Đại hội. Các tầng lớp nhân dân từ đô thị đến nông thôn đều hướng về đại hội với niềm tin và kỳ vọng về một Hải Phòng sẽ bay cao, vươn xa và phát triển vì cả nước trong 5 năm tới

Nhân dân thành phố hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16

 


Ý kiến bạn đọc