Nhân dân hưởng thụ mọi thành quả của sự phát triển

09:23, 05/10/2020

Nhiệm kỳ qua thành phố Hải Phòng đã thành công trong việc phát triển kết hợp giữa kinh tế và những vấn đề an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu mang đến cho nhân dân một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, vì sự phát triển bền vững của thành phố

Nhân dân hưởng thụ mọi thành quả của sự phát triển

 


Ý kiến bạn đọc