Ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

12:28, 15/10/2020

Sáng nay, Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XVI bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành các bước bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

 


Ý kiến bạn đọc