Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ

10:25, 26/10/2020

Trong những năm gần đây, thành phố đã có bước phát triển đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng.Tuy nhiên, cùng với đó thì nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động trong xây dựng, sản xuất cũng ngày một nhiều hơn, đòi hỏi công tác Cứu nạn, cứu hộ phải tăng cường, có sự phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ

 


Ý kiến bạn đọc