Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020

05:05, 26/10/2020

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 vừa được tổ chức trang trọng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020

 


Ý kiến bạn đọc