Hải Phòng trên con đường đổi mới

10:51, 19/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa qua đã nêu bật định hướng của Hải Phòng là phát triển bứt phá, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước. Muốn vậy, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng – quyết thắng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Hải Phòng trên con đường đổi mới

 


Ý kiến bạn đọc