Hải Phòng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

10:42, 12/10/2020

Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của thành phố theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, trong Dự thảo bảo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong 3 giải pháp đột phá chiến lược quan trọng với những mục tiêu mới cao hơn, thực hiện vai trò đi trước mở đường, tháo gỡ mọi nút thắt, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Hải Phòng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

 


Ý kiến bạn đọc