Giao thông Hải Phòng - Những con số ấn tượng

12:26, 15/10/2020

Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã ưu tiên nguồn ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

Giao thông Hải Phòng - Những con số ấn tượng

 


Ý kiến bạn đọc