Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

09:58, 23/10/2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố

 

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

 


Ý kiến bạn đọc