Tuổi trẻ thành phố chung tay xóa điểm đen môi trường.

10:50, 28/09/2020

Quận đoàn Đồ Sơn phối hợp phường Minh Đức tổ chức chương trình “Xóa điểm đen môi trường” và xây dựng công trình thanh niên “Khuôn viên bồn hoa”

Tuổi trẻ thành phố chung tay xóa điểm đen môi trường.

 


Ý kiến bạn đọc