Gia tăng mức độ ô nhiễm không khí trong tháng 9.

10:29, 22/09/2020

Theo kết quả đo tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị khu vực trên miền Bắc, trong nửa cuối tháng 8, đầu tháng 9, chất lượng không khí có dấu hiệu kém hơn so với đầu tháng 8. Sự gia tăng mức độ ô nhiễm thời điểm giao mùa trở thành quy luật hàng năm, nên cần có biện pháp phòng ngừa, hạn chế.

Gia tăng mức độ ô nhiễm không khí trong tháng 9.

 


Ý kiến bạn đọc