Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng

08:36, 22/07/2021

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng

 


Ý kiến bạn đọc