Những tên đường và công trình công cộng mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09:53, 23/09/2020

Ngay sau khi UBND thành phố có Văn bản số 5135 triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 9 đường, 8 cầu và 2 vườn hoa đã được các cơ quan chức năng tổ chức gắn biển tên, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa tên các đường và công trình công cộng

Những tên đường và công trình công cộng mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 


Ý kiến bạn đọc