Hỗ trợ con công nhân lao động các khu công nghiệp.

09:15, 18/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách đối với trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Hỗ trợ con công nhân lao động các khu công nghiệp.

 


Ý kiến bạn đọc