Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

09:13, 18/09/2020

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho toàn bộ doanh nghiệp năm 2020, thay vì chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

 


Ý kiến bạn đọc