Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Thứ 5, 13/06/2024 | 13:58:54 [GMT +7] A  A
Thống kê cho thấy chưa đầy 10% doanh nghiệp Hải Phòng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là tỷ lệ nhỏ, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Ý kiến ()