Video
Phóng sự: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng bảo đảm dân chủ, đúng luật
 
Bình luận