Tác nghiệp báo chí nơi đảo xa

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:10:21 [GMT +7] A  A
Là huyện đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ, những năm trước, công tác thông tin, tuyên truyền tại Bạch Long Vĩ còn hạn chế. Khắc phục khó khăn, những người làm báo của Hải Phòng nói chung đã tăng cường thời lượng tuyên truyền về mọi hoạt động của huyện đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đảo xa với đất liền.

Ý kiến ()