Video
Sân khấu truyền hình Hải Phòng : (Số 37) Vở kịch nói “Bến bờ xa lắc” (Phần 2)
 
Bình luận