Video
Sân khấu truyền hình Hải Phòng: Vở múa rối ’’Cá chép hóa rồng’’ (Phần 2)
    
Bình luận