Thứ 5, 25/07/2024

Quân khu 3: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405: Luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Thứ 6, 21/06/2024 | 22:30:00 (GMT +7)

Ý kiến ()