Thứ 2, 27/05/2024

Quân khu 3: Cụ thể hóa Luật sĩ quan sát yêu cầu thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu

Thứ 2, 20/11/2023 | 22:31:19 (GMT +7)

Ý kiến ()