Phát triển sản phẩm OCOP

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:11:11 [GMT +7] A  A
Thời gian qua, huyện Tiên Lãng đã tập trung phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao mang đặc trưng, thương hiệu riêng của từng địa phương. Qua đó mở ra cơ hội giúp người dân tham gia vào chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Ý kiến ()