Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số

Thứ 4, 12/06/2024 | 12:27:18 [GMT +7] A  A
Thời gian qua, tuổi trẻ Hải Phòng đã tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Ý kiến ()