Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV - Những quyết sách mới
 
Bình luận