Video
Điểm nhấn 365: Huyện Thủy Nguyên quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm
  
Bình luận