Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Hội đồng nhân dân Huyện Cát Hải nâng cao chất lượng kỳ họp
 
Bình luận