Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Bước đầu thực hiên triển khai Nghị quyết số 15/2021 của HĐND thành phố tại huyện Kiến Thụy
   
Bình luận