Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố

Bình luận