Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết 54/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về phát triển kinh tế nông thôn

Bình luận