Video
Hộp thư truyền hình: (6/4/2021) Làm rõ đơn kiến nghị của các hộ gia đình nguyên là cán bộ nhà điều dưỡng hóa chất Đồ Sơn, thuộc Tổng công ty hóa chất Việt Nam
 
Bình luận