Video
An ninh Hải Phòng: (6/4/2021) Công an Hải Phòng quyết liệt thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện mô tô xe gắn máy trên địa bàn thành phố
 
Bình luận