Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Thực hiện nghị quyết 42/2018 về phát triển giao thông trên đại bàn huyện Cát Hải.
Bình luận