Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Triển khai thực hiện Nghị quyết về một số loại phí và lệ phí của HĐND thành phố
     
Bình luận