Video
Cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính ở quận Ngô Quyền hướng đến một nền hành chính hành động và phục vụ
Bình luận