Video
An toàn cháy nổ: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Bình luận