Ngành thủy sản đóng góp hơn 40% giá trị sản xuất nông nghiệp

Thứ 3, 02/04/2024 | 10:59:58 [GMT +7] A  A
Trong 65 năm qua, ngành thủy sản Việt Nam nói chung và ngành thủy sản thành phố nói riêng đã phát huy tiềm năng, lợi thế để có những bước phát triển vững chắc, vượt bậc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế và bảo về chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Ý kiến ()