Nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông

Thứ 6, 14/06/2024 | 12:23:58 [GMT +7] A  A
Thực hiện chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ban ATGT thành phố phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông.

Ý kiến ()