Lễ hội bơi trải được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thứ 7, 03/10/2020 | 10:39:29 [GMT +7] A  A
Theo Quyết định số 2740 ngày 30/9/2020 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lễ hội Bơi Trải Đền, Chùa Ngọ Dương - xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vinh dự được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ý kiến ()