Video
Nông thôn mới Hải Phòng: (15/7/2021)

 - Huyện An Dương xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP

- Phỏng vấn ông Lê Văn Cường – Phó chủ tịch UBND huyện An Dương xung quanh việc thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện thời gian qua 
Bình luận