Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Nông thôn đổi mới – Những điểm nhấn trên địa bàn huyện An Dương
 Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp địa phương và sự đồng thuận của người dân đã góp phần giúp huyện An Dương phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo nên những điểm nhấn trong chương  trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Bình luận