Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Mô hình tích tụi ruộng đất tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy
Bình luận