Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn Hải Phòng

Thứ 5, 13/06/2024 | 13:35:29 [GMT +7] A  A
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị triển khai đến các quận, huyện và doanh nghiệp viễn thông về Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025 của UBND thành phố.

Ý kiến ()