Huyện An Dương: Tập trung công tác chuyển đổi đơn vị hành chính

Thứ 4, 12/06/2024 | 12:27:49 [GMT +7] A  A
Sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi đơn vị hành chính quận, đến nay huyện An Dương cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng. Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của thành phố, huyện đang tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ý kiến ()