Video
Phóng sự tài liệu: Hải Phòng thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng
 
Bình luận