Hợp tác quốc tế về ứng phó ngập lụt

Thứ 5, 28/09/2023 | 09:54:25 [GMT +7] A  A
Hệ thống đô thị Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng đang phát triển nhanh về số lượng, nhưng chất lượng đô thị ở một số chỉ số về kỹ thuật còn đạt thấp. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng ngập lụt kéo dài, chậm tiêu thoát nước mỗi khi có mưa lớn. Nhằm từng bước tháo gỡ những bất cập này, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng phối hợp với Cục Cấp thoát nước thành phố Kitakyushu, Nhật Bản vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống thoát nước và khả năng ứng phó với sự cố ngập lụt của người dân cũng như công tác phối hợp của chính quyền địa phương

Ý kiến ()