Giới thiệu Sân khấu truyền hình Hải Phòng (Số 23): Vở nhạc kịch “Huyền thoại Nữ tướng Lê Chân”

09:35, 14/09/2021

Giới thiệu Sân khấu truyền hình Hải Phòng (Số 23):  Vở nhạc kịch “Huyền thoại Nữ tướng Lê Chân”

 


Ý kiến bạn đọc