Giám sát việc quản lý, sản xuất và cung cấp nước sạch

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:21:04 [GMT +7] A  A
Tổ đại biểu HĐND thành phố vừa tiến hành giám sát đối với UBND huyện Tiên Lãng về công tác quản lý, sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023 và 4 tháng năm 2024.

Ý kiến ()