Giám sát Hệ thống đo đếm, nâng cao chất lượng cung cấp điện

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:52:55 [GMT +7] A  A
Nhằm chủ động kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các hệ thống đo đếm điện năng từ xa, Công ty Điện lực Hải Phòng đã xây dựng phần mềm giám sát hệ thống đo đếm điện năng đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng tại Hải Phòng. Giải pháp phần mềm này được đưa vào khai thác thử nghiệm tại Điện lực Dương Kinh từ tháng 1 năm 2023 và từ tháng 5 được triển khai ứng dụng tại tất cả các Điện lực trực thuộc. Phần mềm đang được tiếp tục hoàn thiện và trong tương lai sẽ hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao hiệu quả của công tác điều hành phân phối điện của toàn công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Ý kiến ()