Đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

Thứ 5, 13/06/2024 | 14:00:42 [GMT +7] A  A
Năm 2023 là năm đầu Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Thành phố Hải Phòng xếp thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để giữ vững và nâng cao thứ hạng, thành phố đang tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng và thực thi các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ý kiến ()